Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stabekk skole
Gamle Ringeriksvei 23
1356 BEKKESTUA
Org.nr 974552248
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 28,4 31,6 31,4 29,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 16,9 15,2 15,9 16,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,6 121,4 120,3 106,2 102,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 12,3 11,7 13,9 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 16,9 15,3 16,0 16,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 20,5 18,4 18,4 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 92,6 96,5 90,8 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 19 117 18 598 21 641 21 545 19 955
Undervisningstimer totalt per elev 47 44 49 47 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no