Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stabbursmoen skole
Sørbruvegen 4
7088 HEIMDAL
Org.nr 975298582
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,3 31,4 33,0 34,6 37,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 16,0 14,8 14,1 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,0 241,8 154,3 149,0 151,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 5,4 8,2 8,4 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 17,1 15,8 15,1 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 19,1 17,7 17,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 20,0 19,6 18,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,5 96,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 160 18 212 19 964 21 756 24 574
Undervisningstimer totalt per elev 48 44 48 50 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no