Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stårheim skule
Vikabakken 26
6777 STÅRHEIM
Org.nr 975276899
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 5,9 7,0 6,8 6,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,6 10,1 10,4 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 1 340,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,8 10,3 10,5 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 13,0 10,8 11,5 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,3 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 953 3 888 4 679 4 569 4 560
Undervisningstimer totalt per elev 65 64 73 71 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no