Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
St. Svithun skole
Vikedalsgata 11
4012 STAVANGER
Org.nr 974611635
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,0 29,1 28,6 31,0 33,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,8 14,4 13,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,7 98,7 110,0 115,0 105,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 10,3 10,5 9,7 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 17,0 19,2 17,8 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,6 21,7 19,3 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 035 15 199 14 991 16 986 19 124
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 45 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no