Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
St Sunniva skole - Avd Undervisning (privat)
Akersveien 4
0177 OSLO
Org.nr 974117088
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: St Sunniva skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,1 45,1 41,4 39,1 40,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 13,2 14,5 15,1 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 4 936,4 335,2 286,6 184,0 333,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,2 3,6 4,5 7,5 4,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 14,6 17,0 15,7 16,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,0 17,4 17,7 22,4 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 18,1 19,9 20,7 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,1 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 96,6 95,2 98,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 834 29 152 26 119 25 411 25 807
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 49 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no