Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
St Paul skole (privat)
Christies Gate 16
5015 BERGEN
Org.nr 974117045
Privatskole
Grunnskole
1.-13. trinn
Skoleeier: St Paul skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,5 29,0 29,0 29,5 29,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,9 12,9 12,7 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 145,8 149,8 135,2 122,0 150,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 7,8 8,6 9,4 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,2 14,3 14,0 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 16,0 15,9 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 18,5 21,9 21,2 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,2 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,6 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1 21,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 010 18 239 18 241 18 497 18 482
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 54 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no