Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
St Franciskus skole (privat)
Kirkebakken 12
4836 ARENDAL
Org.nr 974117061
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: St Franciskus skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 23,3 23,3 22,5 22,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 11,9 11,5 11,8 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,1 94,3 96,0 81,0 68,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 11,3 10,7 12,8 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 11,9 10,3 16,0 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 16,8 19,2 12,5 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 26,5 24,4 16,7 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,5 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 395 14 731 14 830 13 705 13 624
Undervisningstimer totalt per elev 51 59 62 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no