Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
St Eysteins skole (privat)
Hernesveien 22b
8003 BODØ
Org.nr 982794374
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: St. Eystein skole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 14,4 12,2 14,2 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 6,6 7,8 6,6 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,6 39,2 40,8 28,3 32,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 15,5 16,9 20,9 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 8,6 7,9 8,7 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 6,7 11,6 6,4 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 10,1 11,2 9,3 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,9 98,1 92,8 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 528 9 264 7 604 8 959 8 805
Undervisningstimer totalt per elev 79 106 91 107 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no