Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
St Eysteins skole (privat)
Hernesveien 22B
8003 BODØ
Org.nr 982794374
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: St. Eystein skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 12,2 14,2 13,5 11,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 7,8 6,6 6,5 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,2 40,8 28,3 32,7 54,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 16,9 20,9 18,2 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 7,9 8,7 6,3 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7 11,6 6,4 10,8 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 11,2 9,3 9,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,2 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 98,1 92,8 94,5 78,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 264 7 604 8 959 8 805 7 182
Undervisningstimer totalt per elev 106 91 107 110 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no