Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spydeberg ungdomsskole
Griniveien 16
1820 SPYDEBERG
Org.nr 875280562
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Indre Østfold kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,9 17,4 19,1 16,5 17,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 10,8 11,3 14,0 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,3 52,0 74,0 92,1 99,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 20,1 13,5 13,0 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 14,4 15,0 18,6 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 17,5 18,0 20,4 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,7 80,9 80,3 97,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 394 11 020 11 101 9 234 10 089
Undervisningstimer totalt per elev 52 61 58 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no