Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spydeberg ungdomsskole
Griniveien 16
1820 SPYDEBERG
Org.nr 875280562
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Spydeberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,9 19,9 17,4 19,1 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,6 10,8 11,3 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,0 65,3 52,0 74,0 92,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 16,8 20,1 13,5 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,1 16,7 14,4 15,0 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 20,2 17,5 18,0 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2 87,7 80,9 80,3 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 502 11 394 11 020 11 101 9 234
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 61 58 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no