Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spydeberg skole
Heliveien 241
1821 SPYDEBERG
Org.nr 975280586
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Indre Østfold kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 14,4 13,4 13,1 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,6 14,3 14,7 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,7 59,7 74,8 66,5 48,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,6 20,8 17,5 20,1 26,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,7 14,4 14,7 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 20,0 21,7 17,3 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,4 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,4 88,6 87,4 80,5 82,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 394 9 728 9 043 8 854 9 952
Undervisningstimer totalt per elev 57 54 52 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no