Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spydeberg kommune (utgått)
Kommunenr 0123
Kun utgåtte skoler med adresse i Spydeberg kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 59,0 52,8 53,5 52,8 57,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,7 14,1 15,0 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 11 9 9 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 64,9 79,7 82,0 67,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 19,9 16,2 16,5 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 15,3 15,7 15,5 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 14,4 15,0 18,6 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,9 21,8 22,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 24,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 86,6 86,7 92,8 89,6
Lærertimer som gis til undervisning 36 554 35 451 34 857 34 140 38 007
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 51 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no