Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spydeberg kommune
Kommunenr 0123
Alle grunnskoler med adresse i Spydeberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 57,6 59,0 52,8 53,5 52,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,5 13,7 14,1 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 11 11 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,2 64,4 64,9 79,7 82,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 18,3 19,9 16,2 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,9 15,3 15,7 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,1 16,7 14,4 15,0 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 18,6 18,9 21,8 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 24,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 91,1 86,6 86,7 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 37 092 36 554 35 451 34 857 34 140
Undervisningstimer totalt per elev 54 53 52 51 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no