Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spongdal skole
Hangerslettvegen 1401
7074 SPONGDAL
Org.nr 975279081
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,7 26,9 25,9 28,0 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 15,8 14,3 13,3 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 261,4 223,9 150,9 77,8 67,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,4 6,1 8,2 15,2 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 14,9 14,2 13,6 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 22,3 19,6 17,5 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 19,9 19,2 17,5 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,7 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 488 16 162 15 772 17 252 16 929
Undervisningstimer totalt per elev 51 44 49 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no