Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spjelkavik ungdomsskole
Idrettsvegen 16
6011 ÅLESUND
Org.nr 974573520
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,2 41,4 41,4 43,5 42,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,6 14,0 13,0 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,7 143,2 166,6 361,8 305,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 8,4 7,4 3,1 3,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,5 18,1 18,6 17,3 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,2 22,8 23,5 21,8 23,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8 23,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 95,5 93,2 93,8 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 25 128 23 971 23 860 24 819 24 619
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 47 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no