Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spjelkavik ungdomsskole
Idrettsvegen 16
6011 ÅLESUND
Org.nr 974573520
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,2 43,2 41,4 41,4 43,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 13,9 13,6 14,0 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,7 120,7 143,2 166,6 361,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 10,2 8,4 7,4 3,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,3 18,5 18,1 18,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,3 23,2 22,8 23,5 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 96,8 95,5 93,2 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 23 399 25 128 23 971 23 860 24 819
Undervisningstimer totalt per elev 46 47 48 47 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no