Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spjelkavik barneskole
Øvre Tuevegen 39
6010 ÅLESUND
Org.nr 974573377
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 49,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 33 206
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no