Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spjelkavik barneskole
Øvre Tuevegen 39
6010 ÅLESUND
Org.nr 974573377
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 44,8 45,1 45,4 49,5 54,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 14,9 15,1 14,2 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 13 14 14 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,7 44,8 43,7 44,0 40,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,4 29,3 30,8 29,2 30,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 15,0 15,1 14,2 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 19,0 19,5 18,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 96,8 96,0 93,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 255 29 384 30 011 33 206 36 628
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 49 52 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no