Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spildra skole
Spilderdalsveien 9b
8150 ØRNES
Org.nr 975287351
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 11,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6 41,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 25,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 410 7 546
Undervisningstimer totalt per elev 74 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no