Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Spikkestad barneskole
Kunnskapsveien 46
3430 SPIKKESTAD
Org.nr 973747053
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 30,6 32,9 31,2 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 15,3 15,1 16,1 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,0 120,9 145,1 107,5 101,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 11,4 9,4 13,7 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 15,2 15,1 16,1 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 18,0 17,7 19,0 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 88,5 95,1 100,0 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 736 20 462 22 001 21 144 23 582
Undervisningstimer totalt per elev 44 48 49 46 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no