Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sortland ungdomsskole
Parkveien 5
8400 SORTLAND
Org.nr 975288277
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 44,1 45,2 42,2 42,3 41,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 8,5 8,6 8,7 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,0 53,2 63,0 76,0 67,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 14,7 12,6 10,2 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 11,4 11,5 11,5 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 16,6 16,4 18,0 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,3 87,9 87,9 87,8 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 384 27 092 25 407 24 794 24 243
Undervisningstimer totalt per elev 62 77 76 76 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no