Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sortland - Suortá kommune
Kommunenr 1870
Alle grunnskoler med adresse i Sortland - Suortá kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 137,6 136,7 144,4 142,4 141,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,0 9,9 10,0 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 32 32 33 31 36
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,3 41,8 39,8 41,4 35,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 23,3 22,6 21,8 25,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,4 11,0 10,9 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 13,9 11,2 11,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,1 13,9 14,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7 89,8 86,9 86,4 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 87 447 86 105 92 838 91 575 90 038
Undervisningstimer totalt per elev 66 65 72 71 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no