Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sortland barneskole
Skolegata 7
8400 SORTLAND
Org.nr 975288188
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,7 23,6 22,7 24,0 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 11,7 13,0 12,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 3 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,9 36,3 79,1 35,1 43,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,3 29,4 14,9 32,7 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 11,9 13,2 12,9 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 13,2 14,4 14,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,2 86,1 79,9 100,0 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 12 616 15 991 15 286 16 226 17 718
Undervisningstimer totalt per elev 54 63 57 59 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no