Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Songe skole
Gamle Songevei 329
4909 SONGE
Org.nr 975283100
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 7,1 7,1 7,1 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,2 10,4 12,1 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,9 102,8 86,1 101,3 98,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 10,0 11,1 10,9 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,2 10,6 12,4 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 11,9 11,4 13,4 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 100,0 79,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 017 4 831 4 841 4 754 5 271
Undervisningstimer totalt per elev 63 66 71 61 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no