Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Songdalen ungdomsskole
Nye Kirkeveg 26
4645 NODELAND
Org.nr 975271560
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Songdalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 24,6 25,7 22,8 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,1 9,5 10,2 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 154,2 100,0 93,6 93,2 71,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 7,5 8,6 9,0 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 12,1 12,7 13,6 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,7 16,2 16,9 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,9 96,1 100,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 613 13 310 14 174 12 303 13 300
Undervisningstimer totalt per elev 74 72 69 64 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no