Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Songdalen kommune
Kommunenr 1017
Alle grunnskoler med adresse i Songdalen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 97,3 105,9 111,7 118,7 118,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,1 10,7 10,0 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 16 23 28 32
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,0 62,9 45,1 37,4 33,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 15,4 21,0 23,6 26,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,1 11,6 10,4 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 12,4 12,4 12,1 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 14,8 15,9 14,9 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 98,4 96,3 99,6 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 60 919 65 369 70 062 75 007 72 779
Undervisningstimer totalt per elev 63 64 66 72 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no