Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Son skole
Sonsveien 33
1555 SON
Org.nr 975296636
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestby kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,0 33,3 31,6 31,0 33,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 13,8 14,2 14,0 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 10 6 4 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,3 42,4 71,5 90,1 50,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 29,0 17,9 14,1 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 13,8 14,2 14,1 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 16,6 16,2 15,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 24 296 21 999 21 133 20 708 22 730
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 52 53 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no