Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sommerlyst skole Tromsø kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 46,3 49,1 136,6 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 7,5 6,6 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 5 17 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,0 68,5 50,6 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,4 9,8 12,1 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 9,0 8,0 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 9,1 7,8 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,7 12,5 10,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 13,1 12,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 13,5 8,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,7 11,5 10,5 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,1 80,3 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 27 989 31 036 89 503 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 53 94 107 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no