Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sommerlyst skole Tromsø kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 46,3 830,3 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,6 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 110 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,0 79,5 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,4 13,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,8 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 13,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,7 17,0 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 15,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,7 19,2 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,5 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 27 989 537 672 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 53 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no