Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sommerlyst skole Tromsø kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 42,5 41,0 2 938,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 6,9 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 4 452
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,4 64,2 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,4 10,0 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 8,1 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,9 7,7 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,7 12,5 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,4 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 24 248 28 030 1 885 517
Undervisningstimer totalt per elev 46 106 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no