Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sommerlyst skole Tromsø kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 38,5 38,8 2 786,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 6,8 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 4 445
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,2 67,5 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,7 9,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 8,3 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 7,5 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 33,6 11,3 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,0 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 22 100 26 030 1 779 179
Undervisningstimer totalt per elev 49 106 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no