Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sommerlyst skole Tromsø kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 41,7 38,5 2 668,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 6,7 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 3 398
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,6 75,8 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,6 8,4 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 8,1 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 8,2 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,4 10,6 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,2 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 066 25 490 1 691 522
Undervisningstimer totalt per elev 57 104 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no