Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sommerlyst skole Tromsø kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 46,8 64,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 7,1 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 5 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,5 76,5 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,6 8,2 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 8,2 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 9,8 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 13,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 11,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 12,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1 15,5 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,5 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 27 077 39 310 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 56 97 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no