Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sommerlyst skole 41,7 38,5 42,5 46,3 46,8
Tromsø kommune 38,5 38,8 41,0 49,1 64,7
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Sommerlyst skole 11,5 13,4 14,1 12,3 11,7
Tromsø kommune 6,7 6,8 6,9 7,5 7,1
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sommerlyst skole 11 12 10 15 15
Tromsø kommune 3 4 4 5 5
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sommerlyst skole 39,6 38,2 50,4 34,0 31,5
Tromsø kommune 75,8 67,5 64,2 68,5 76,5
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sommerlyst skole 25,6 30,7 24,4 33,4 32,6
Tromsø kommune 8,4 9,4 10,0 9,8 8,2
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sommerlyst skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tromsø kommune 8,1 8,3 8,1 9,0 8,2
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sommerlyst skole 15,4 17,8 18,9 16,5 15,6
Tromsø kommune 8,2 7,5 7,7 9,1 9,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sommerlyst skole 24,4 33,6 25,7 23,7 21,1
Tromsø kommune 10,6 11,3 12,5 12,5 13,6
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sommerlyst skole 0,0 0,0
Tromsø kommune 13,1 11,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sommerlyst skole 0,0 0,0
Tromsø kommune 13,5 12,9
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sommerlyst skole 23,7 21,1
Tromsø kommune 11,5 15,5
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sommerlyst skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tromsø kommune 97,2 84,0 84,4 89,1 94,5
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Sommerlyst skole 24 066 22 100 24 248 27 989 27 077
Tromsø kommune 25 490 26 030 28 030 31 036 39 310
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Sommerlyst skole 57 49 46 53 56
Tromsø kommune 104 106 106 94 97
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no