Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sommerlyst skole 43,0 41,7 38,5 42,5 46,3
Tromsø kommune 37,4 38,5 38,8 41,0 49,1
Troms Romsa fylke 106,0 115,1 129,9 132,0 136,6
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Sommerlyst skole 10,9 11,5 13,4 14,1 12,3
Tromsø kommune 6,5 6,7 6,8 6,9 7,5
Troms Romsa fylke 6,3 6,5 6,3 6,3 6,6
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sommerlyst skole 10 11 12 10 15
Tromsø kommune 4 3 4 4 5
Troms Romsa fylke 20 21 17 14 17
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sommerlyst skole 40,7 39,6 38,2 50,4 34,0
Tromsø kommune 55,6 75,8 67,5 64,2 68,5
Troms Romsa fylke 32,4 33,5 45,7 54,3 50,6
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sommerlyst skole 24,1 25,6 30,7 24,4 33,4
Tromsø kommune 11,0 8,4 9,4 10,0 9,8
Troms Romsa fylke 18,6 18,2 13,0 10,9 12,1
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sommerlyst skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tromsø kommune 8,4 8,1 8,3 8,1 9,0
Troms Romsa fylke 7,5 7,8 7,5 7,5 8,0
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sommerlyst skole 14,6 15,4 17,8 18,9 16,5
Tromsø kommune 7,0 8,2 7,5 7,7 9,1
Troms Romsa fylke 8,0 8,2 7,6 7,6 7,8
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sommerlyst skole 19,9 24,4 33,6 25,7 23,7
Tromsø kommune 10,9 10,6 11,3 12,5 12,5
Troms Romsa fylke 10,5 10,6 10,5 10,6 10,5
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sommerlyst skole 0,0
Tromsø kommune 13,1
Troms Romsa fylke 12,3
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sommerlyst skole 0,0
Tromsø kommune 13,5
Troms Romsa fylke 8,8
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sommerlyst skole 23,7
Tromsø kommune 11,5
Troms Romsa fylke 10,5
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sommerlyst skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tromsø kommune 98,8 97,2 84,0 84,4 89,1
Troms Romsa fylke 92,1 90,3 82,2 81,1 80,3
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Sommerlyst skole 25 413 24 066 22 100 24 248 27 989
Tromsø kommune 24 872 25 490 26 030 28 030 31 036
Troms Romsa fylke 71 193 75 749 87 294 88 578 89 503
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Sommerlyst skole 60 57 49 46 53
Tromsø kommune 109 104 106 106 94
Troms Romsa fylke 111 108 113 113 107
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no