Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,0 41,7 38,5 42,5 46,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,5 13,4 14,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 12 10 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,7 39,6 38,2 50,4 34,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 25,6 30,7 24,4 33,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 15,4 17,8 18,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 24,4 33,6 25,7 23,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 413 24 066 22 100 24 248 27 989
Undervisningstimer totalt per elev 60 57 49 46 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no