Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,7 38,5 42,5 46,3 46,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 13,4 14,1 12,3 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 12 10 15 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,6 38,2 50,4 34,0 31,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,6 30,7 24,4 33,4 32,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 17,8 18,9 16,5 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,4 33,6 25,7 23,7 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,7 21,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 066 22 100 24 248 27 989 27 077
Undervisningstimer totalt per elev 57 49 46 53 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no