Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommerlyst skole
Holtvegen 2
9012 TROMSØ
Org.nr 974566516
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sommerlyst skole 43,0 41,7 38,5 42,5 46,3
Tromsø kommune 772,9 781,9 785,5 794,8 830,3
Troms Romsa fylke 2 021,5 2 074,8 2 084,7 2 093,3 2 135,7
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Sommerlyst skole 10,9 11,5 13,4 14,1 12,3
Tromsø kommune 12,4 12,1 12,2 12,1 11,6
Troms Romsa fylke 10,5 10,3 10,3 10,2 9,9
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sommerlyst skole 10 11 12 10 15
Tromsø kommune 97 83 95 102 110
Troms Romsa fylke 255 255 281 275 291
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sommerlyst skole 40,7 39,6 38,2 50,4 34,0
Tromsø kommune 88,1 103,5 91,9 86,0 79,5
Troms Romsa fylke 75,0 74,9 68,5 69,4 65,3
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sommerlyst skole 24,1 25,6 30,7 24,4 33,4
Tromsø kommune 12,6 10,6 12,1 12,8 13,3
Troms Romsa fylke 12,6 12,3 13,5 13,1 13,6
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sommerlyst skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tromsø kommune 13,9 13,1 13,1 13,2 12,8
Troms Romsa fylke 11,7 11,3 11,3 11,3 10,9
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sommerlyst skole 14,6 15,4 17,8 18,9 16,5
Tromsø kommune 13,6 13,9 14,7 14,0 13,6
Troms Romsa fylke 11,9 11,6 11,8 11,6 11,4
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sommerlyst skole 19,9 24,4 33,6 25,7 23,7
Tromsø kommune 17,8 17,5 17,7 17,8 17,0
Troms Romsa fylke 15,0 14,6 14,9 14,8 14,2
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sommerlyst skole 0,0
Tromsø kommune 15,3
Troms Romsa fylke 13,0
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sommerlyst skole 0,0
Tromsø kommune 17,4
Troms Romsa fylke 14,6
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sommerlyst skole 23,7
Tromsø kommune 19,2
Troms Romsa fylke 15,4
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sommerlyst skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tromsø kommune 98,6 97,9 96,6 96,5 97,5
Troms Romsa fylke 97,2 95,8 92,8 93,4 93,9
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Sommerlyst skole 25 413 24 066 22 100 24 248 27 989
Tromsø kommune 491 628 505 806 510 517 516 064 537 672
Troms Romsa fylke 1 288 423 1 322 865 1 332 612 1 332 190 1 365 832
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Sommerlyst skole 60 57 49 46 53
Tromsø kommune 57 59 58 59 61
Troms Romsa fylke 67 69 69 70 72
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no