Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommarøy skole (UTGÅTT)
8430 MYRE
Org.nr 975267873
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 072
Undervisningstimer totalt per elev 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no