Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommarøy skole (UTGÅTT)
8430 MYRE
Org.nr 975267873
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sommarøy skole (UTGÅTT) 7,5 7,0 6,0
Øksnes kommune 56,3 55,1 54,1 52,3 46,3
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Sommarøy skole (UTGÅTT) 9,6 9,0 7,8
Øksnes kommune 9,4 9,6 9,4 9,1 10,2
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sommarøy skole (UTGÅTT) 2 1 1
Øksnes kommune 8 11 10 14 14
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sommarøy skole (UTGÅTT) 28,3 45,2 49,4
Øksnes kommune 58,0 42,8 47,6 31,7 33,2
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sommarøy skole (UTGÅTT) 30,3 17,7 14,6
Øksnes kommune 14,8 20,5 18,2 26,8 29,1
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sommarøy skole (UTGÅTT) 9,8 9,6 8,4
Øksnes kommune 9,9 9,6 10,2 10,4 11,3
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sommarøy skole (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Øksnes kommune 11,6 13,6 11,3 10,3 11,8
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sommarøy skole (UTGÅTT) 12,2 11,1 9,1
Øksnes kommune 12,8 12,7 12,9 12,4 14,0
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sommarøy skole (UTGÅTT)
Øksnes kommune 11,1 12,3
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sommarøy skole (UTGÅTT)
Øksnes kommune 13,8 15,8
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sommarøy skole (UTGÅTT)
Øksnes kommune 12,7 14,6
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sommarøy skole (UTGÅTT) 90,4 90,5 84,3
Øksnes kommune 95,9 91,0 94,2 92,2 91,8
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Sommarøy skole (UTGÅTT) 4 930 4 606 4 072
Øksnes kommune 36 551 35 975 35 350 34 417 31 175
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Sommarøy skole (UTGÅTT) 77 82 95
Øksnes kommune 76 74 76 78 70
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no