Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sommarøy skole (UTGÅTT)
8430 MYRE
Org.nr 975267873
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,4 7,5 7,0 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,6 9,0 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,0 28,3 45,2 49,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,9 30,3 17,7 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,8 9,6 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 12,2 11,1 9,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,7 90,4 90,5 84,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 014 4 930 4 606 4 072
Undervisningstimer totalt per elev 80 77 82 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no