Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Soma skole (UTGÅTT)
Soma
4312 SANDNES
Org.nr 974610760
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 5,8 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 11,2 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,5 60,0 38,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 17,1 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 11,3 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 13,5 9,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 889 3 958 4 742
Undervisningstimer totalt per elev 79 66 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no