Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Soma skole (utgått)
Soma
4312 SANDNES
Org.nr 974610760
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,0 38,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 9,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 958 4 742
Undervisningstimer totalt per elev 66 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no