Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule
Løteigane 13
6879 SOLVORN
Org.nr 875276352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule Luster kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,6 84,2 1 562,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 8,5 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 9 223 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 70,8 61,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 10,8 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 9,1 10,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,1 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5 12,6 13,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5 10,1 12,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,3 13,8 13,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,5 15,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 98,5 95,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 901 54 053 999 210 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 100 84 72 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no