Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule
Løteigane 13
6879 SOLVORN
Org.nr 875276352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 2,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 901
Undervisningstimer totalt per elev 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no