Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule
Løteigane 13
6879 SOLVORN
Org.nr 875276352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule Luster kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 93,6 1 568,6 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 8,1 9,9 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 8 205 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 83,4 67,8 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 8,6 13,1 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 8,5 10,4 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,0 12,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 12,1 13,6 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 66,8 97,5 95,5 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 174 58 623 1 004 885 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 118 88 72 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no