Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule
Løteigane 13
6879 SOLVORN
Org.nr 875276352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule Luster kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 79,7 1 500,7 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 9,1 10,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 12 177 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 55,4 78,7 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 15,2 11,8 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 9,4 10,7 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,2 12,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 13,7 14,0 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 97,0 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 375 52 886 975 349 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 119 79 70 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no