Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule
Løteigane 13
6879 SOLVORN
Org.nr 875276352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 375
Undervisningstimer totalt per elev 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no