Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule
Løteigane 13
6879 SOLVORN
Org.nr 875276352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 2,7 3,3 4,5 2,6 2,6
Luster kommune 85,9 92,8 93,6 84,2 87,6
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 7,3 7,1 6,3 7,4 8,2
Luster kommune 8,5 7,9 8,1 8,5 8,0
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0 0 0 0 0
Luster kommune 8 8 8 9 11
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune 80,8 80,9 83,4 70,8 59,4
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune 9,5 8,8 8,6 10,8 12,2
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 7,3 7,1 6,3 7,5 8,2
Luster kommune 8,9 9,0 8,5 9,1 8,8
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune 10,4 8,1 10,0 10,1 9,0
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 8,2 8,1 8,1 7,5 8,2
Luster kommune 13,4 12,1 12,1 12,6 12,0
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 8,5 9,7
Luster kommune 10,1 9,8
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 6,3 6,5
Luster kommune 13,8 13,0
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0
Luster kommune 14,5 14,1
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 100,0 100,0 66,8 93,5 100,0
Luster kommune 98,9 100,0 97,5 98,5 98,6
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 1 938 2 308 3 174 1 901 1 900
Luster kommune 55 046 59 551 58 623 54 053 56 199
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 102 105 118 100 90
Luster kommune 84 90 88 84 89
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no