Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule
Løteigane 13
6879 SOLVORN
Org.nr 875276352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 3,3 2,7 3,3 4,5 2,6
Luster kommune 79,7 85,9 92,8 93,6 84,2
Sogn og Fjordane fylke 1 500,7 1 523,9 1 551,8 1 568,6 1 562,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 6,2 7,3 7,1 6,3 7,4
Luster kommune 9,1 8,5 7,9 8,1 8,5
Sogn og Fjordane fylke 10,2 10,2 10,1 9,9 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 0 0 0 0 0
Luster kommune 12 8 8 8 9
Sogn og Fjordane fylke 177 180 188 205 223
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune 55,4 80,8 80,9 83,4 70,8
Sogn og Fjordane fylke 78,7 77,3 74,3 67,8 61,9
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune 15,2 9,5 8,8 8,6 10,8
Sogn og Fjordane fylke 11,8 11,8 12,1 13,1 14,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 6,2 7,3 7,1 6,3 7,5
Luster kommune 9,4 8,9 9,0 8,5 9,1
Sogn og Fjordane fylke 10,7 10,7 10,7 10,4 10,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune 11,2 10,4 8,1 10,0 10,1
Sogn og Fjordane fylke 12,4 12,4 12,2 12,1 12,2
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 7,4 8,2 8,1 8,1 7,5
Luster kommune 13,7 13,4 12,1 12,1 12,6
Sogn og Fjordane fylke 14,0 14,2 14,0 13,6 13,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 8,5
Luster kommune 10,1
Sogn og Fjordane fylke 12,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 6,3
Luster kommune 13,8
Sogn og Fjordane fylke 13,2
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 0,0
Luster kommune 14,5
Sogn og Fjordane fylke 15,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 100,0 100,0 100,0 66,8 93,5
Luster kommune 97,7 98,9 100,0 97,5 98,5
Sogn og Fjordane fylke 97,0 96,7 96,3 95,5 95,0
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 2 375 1 938 2 308 3 174 1 901
Luster kommune 52 886 55 046 59 551 58 623 54 053
Sogn og Fjordane fylke 975 349 974 123 989 332 1 004 885 999 210
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule 119 102 105 118 100
Luster kommune 79 84 90 88 84
Sogn og Fjordane fylke 70 70 71 72 72
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no