Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvorn Oppvekstsenter - Avd skule
Løteigane 13
6879 SOLVORN
Org.nr 875276352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 2,7 3,3 4,5 2,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 7,3 7,1 6,3 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 7,3 7,1 6,3 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 8,2 8,1 8,1 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 66,8 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 375 1 938 2 308 3 174 1 901
Undervisningstimer totalt per elev 119 102 105 118 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no