Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvin skole
Solvinvegen 174
2334 ROMEDAL
Org.nr 975270947
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 11,1 12,2 13,5 13,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,1 12,1 11,5 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,1 190,0 141,2 79,0 52,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 6,3 8,0 13,4 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,0 12,1 11,5 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,7 12,8 12,9 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 326 7 547 8 380 9 178 9 405
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 61 64 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no