Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvang ungdomsskole
Solvangveien 32
1383 ASKER
Org.nr 974578379
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 26,8 26,2 28,1 31,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,0 14,4 14,1 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,4 333,3 205,6 112,8 136,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 3,4 6,1 11,1 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 16,0 19,1 18,8 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,4 20,8 21,4 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 96,6 98,0 96,5 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 713 16 349 15 018 16 416 16 361
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 46 47 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no