Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvang ungdomsskole
Solvangveien 32
1383 ASKER
Org.nr 974578379
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 25,6 26,8 26,2 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 12,5 12,0 14,4 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,9 85,4 333,3 205,6 112,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 13,7 3,4 6,1 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2 16,6 16,0 19,1 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 17,4 17,4 20,8 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,4 96,6 98,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 14 440 15 713 16 349 15 018 16 416
Undervisningstimer totalt per elev 46 53 54 46 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no