Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvang skole (utgått)
Dæhlegutua 5
2760 BRANDBU
Org.nr 975273849
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 104
Undervisningstimer totalt per elev 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no