Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvang skole
Hauglivegen 1
2319 HAMAR
Org.nr 975270831
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 017
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no