Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvang skole
Hauglivegen 1
2319 HAMAR
Org.nr 975270831
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 17,2 18,0 18,4 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 15,4 14,1 13,9 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,2 59,6 57,6 60,5 57,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 20,7 20,1 19,0 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 15,2 14,1 14,0 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 17,9 16,1 16,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 245 10 186 10 996 11 225 11 741
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 53 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no