Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvang skole
Hauglivegen 1
2319 HAMAR
Org.nr 975270831
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 18,0 18,4 19,0 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 14,1 13,9 13,9 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,6 57,6 60,5 57,4 59,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 20,1 19,0 20,3 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 14,1 14,0 14,7 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 16,1 16,2 17,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 186 10 996 11 225 11 741 12 017
Undervisningstimer totalt per elev 48 53 53 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no